Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

  • Slanjem upita izričito izjavljujem da sam KONTAKT TOURS d.o.o.-u dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s KONTAKT TOURS d.o.o.. To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i KONTAKT TOURS d.o.o.
  • Izričito dozvoljavam KONTAKT TOURS d.o.o. da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.
  • Suglasan/na sam da KONTAKT TOURS d.o.o., koristi moje podatke te moje fotografije i ostale medijske sadržaje za potrebe marketinga