Mogućnosti plaćanja

Mogućnosti plaćanja

1.Karticama

  Jednokratno
MasterCard , Visa kreditnim karticama i debitnim karticama (Maestro/VISA) svih banaka
American Express i Diners Club karticama

do 12 mjesečnih obroka
MasterCard karticama (izdanim od Zagrebačke ili Raiffeisen banke) i Diners Club karticama

do 6 mjesečnih obroka
Mastercard karticama (izdanim od Zagrebačke ili Erste banke) , Maestro/VISA debitnim karticama (izdanim od Zagrebačke ili Raiffeisen banke) te American Express karticama

do 4 mjesečna obroka
Maestro/VISA debitnim karticama (izdanim od Privredne banke)

do 3 mjesečna obroka
Maestro/VISA debitnim karticama (izdanim od Erste banke )

2. Bankovnim doznakama

Uplata na transakcijski račun agencije :
Raiffeisenbank Austria dd Zagreb
IBAN : HR5424840081106531533

Uplata bankovnom doznakom iz inozemstva :
Raiffeisenbank Austria dd Zagreb
IBAN : HR5424840081106531533
SWIFT: RZBHHR2X

3. Uplata u agenciji

Gotovinom, debitnim ili kreditnim karticama, jednokratno ili na rate

Način uplate: 35% ukupnog iznosa aranžmana prilikom rezervacije 65% iznosa 25 dana prije polaska na put.
Sve cijene u cjeniku uključuju popust od 5% za plaćanje gotovinom ili Maestro/Visa debitnom karticom.