Opće informacije agencije Kontakt Tours d.o.o.

REZERVACIJA I PLAĆANJE

Prilikom rezervacije uplaćuje se 35% od ukupne cijene aranžmana, ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka usluge. U slučaju otkaza od strane putnika ili nepoštovanja datuma uplate rezervacija se automatski poništava, a uplaćeni iznos zadržava.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu (osim ako nije drugačije navedeno) i izražena je za svaki objekt posebno. Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja (ukoliko nije drugačije navedeno, npr. plaćanje na licu mjesta).

U Hrvatskoj boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi iznosi od 3,50 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe zavisno o terminu i destinaciji. Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Naplaćuje se prema Općim uvjetima KONTAKT TOURS d.o.o.-a istovremeno s uplatom iznosa za smještaj.

Boravišna pristojba za smještaj u inozemstvu nije uključena u cijenu smještaja (ukoliko u cjeniku nije drugačije navedeno) i naplaćuje se prema cijenama za boravišnu pristojbu izraženim u važećem cjeniku, istovremeno s uplatom iznosa za smještaj.

SMJEŠTAJ

Ulazak u hotelske sobe / apartmane od 17:00 sati na dan dolaska, a odlazak do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluge.

Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude hotela/apartmana pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluga u svakoj su državi različiti i nisu usporedivi.

U slučaju nemogućnosti korištenja ugovorenog smještaja putnik se obvezuje da će prihvatiti drugi smještaj iste ili više kategorije. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

PUTNO OSIGURANJE

Prilikom uplate aranžmana preporučujemo uplatu police putnog osiguranja: zdravstveno osiguranje (obvezno kod aranžmana s organiziranim prijevozom), osiguranje prtljage i/ili osiguranje u slučaju otkaza aranžmana. Polica putnog osiguranja od otkaza uplaćuje se prilikom rezervacije (uplate prve rate).

U skladu sa zakonom u pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju trebaju odmah kontaktirati osiguravatelja Allianz Zagreb, Heinzelova 70 te navesti adresu i broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja. Broj police jamčevnog osiguranja Allianz 1500-172552442.KONTAKT TOURS d.o.o. ima s osiguravateljem Allianz Zagreb d.o.o., Heinzelova 70 sklopljen ugovor 1500-172552442 o Osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.
KONTAKT TOURS d.o.o. ima s osiguravateljem Croatia osiguranje d.d., Miramarska 22 sklopljenu policu Osiguranja osoba od nesretnog slučaja (nezgode) 020621032611.

Allianz – Osiguranje od odgovornosti organizatora paket aranžmana
Allianz – Uvjeti za osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman
Allianz – Opći uvjeti za osiguranje od odgovornosti
Croatia Osiguranje – Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
i Dopunski uvjeti za osiguranje turista i izletnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

POLITIKA KVALITETE

Putnička agencija Kontakt tours kao jedna od vodećih agencija u Hrvatskoj u segmentima organizacije školskih putovanja te zimskog turizma u Francuskoj svoj uspjeh temelji na sustavnom poboljšanju zadovoljstva kupaca te ostalih klijenata.

Kontinuirano radimo na razvoju novih i unaprijeđenju postojećih proizvoda u skladu sa načelima društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma te posvećujemo posebnu pažnju pri izboru dobavljača.

Naša politika kvalitete usklađena je s misijom, vizijom, strategijom i ciljevima kvalitete agencije, s čime su upoznati svi naši zaposlenici koje kontinuirano stručno usavršavamo.

Sve informacije i rezervacije aranžmana možete dobiti i obaviti u agenciji KONTAKT TOURS d.o.o., Gundulićeva 3, Zagreb ili U OVLAŠTENIM AGENCIJAMA ZA PRODAJU KONTAKTOVIH ARANŽMANA.

OPĆI UVJETI I UPUTE
Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane” sastavni su dio aranžmana koji se nalaze u ponudi i molimo da ih obavezno pročitate prije potpisivanja ugovora o putovanju, odnosno uplate, jer potpisom ugovora ili uplatom pristajete na opće uvjete putovanja.
Za skijaške programe točka 7. “Općih uvjeta putovanja za turističke aranžmane” – putnikov otkaz putovanja – nije važeća. MOLIMO DA SE OD OTKAZA OSIGURATE POLICOM OSIGURANJA U SLUČAJU OTKAZA aranžmana koja se uplaćuje prilikom uplate akontacije.

Informacija o mjestu i vremenu polaska autobusa France Express by Kontakt nalazi se na obavijesti koju dobivate prije putovanja.

Nepostojanje direktnih polazaka iz drugih gradova na skijališta nije razlog za otkaz putovanja, već putnici u tom slučaju prihvaćaju da na početak putovanja trebaju doći u Zagreb.

INFORMACIJE O KONTAK TOURSu

Kontakt tours d.o.o., Gundulićeva 3, 100000 Zagreb, Croatia
IDkod: HR-AB-01-080850306 OIB: 35001234068
Rješenje Trgovački sud u Zagrebu : MBS : 080850306 , Tt-13/10881-3
Radno vrijeme : Ponedjeljak – Petak : 9-19, Subota : 10-14
Agenciju ovlašteno zastupa : Tihomir Korać, direktor (voditelj poslova)
Telefoni : +385 1 4830-737, +385 1 4830-738
Telefax : +385 1 4830-735
Za nadzor nad agencijom zaduženo je Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.
Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane nalaze se u sezonskim katalozima kao i na web stranici www.kontakttours.hr

Informiramo Vas da (prema članu 10. ZZP) da svoje pohvale i prigovore možete upisati u Knjigu žalbi na prodajnom mjestu ili dostaviti pismeno – putem pošte / putem elektroničke pošte na kontakt@kontakttours.hr

Eventualne pritužbe rještavati će se prema Opći uvjeti i uputama za turističke aranžmane.
Stranke se obvezuju da će moguće sporove riješiti sporazumno.U slučaju da to nije moguće, mjerodavan je sud u Zagrebu. Mjerodavno pravo je hrvatsko.

KONTAKT TOURS d.o.o. i njegovi zaposlenici, ne odgovorajau za eventualne pogreške u tisku kao i pri unosu na web stranicu.