Personal Data Protection

Izjava o privatnosti

  • Slanjem upita izričito izjavljujem da sam J A N Jadran Alpe Nautika d.o.o.-u dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s J A N Jadran Alpe Nautika d.o.o.. To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i J A N Jadran Alpe Nautika d.o.o.
  • Izričito dozvoljavam J A N Jadran Alpe Nautika d.o.o. da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.
  • Suglasan/na sam da J A N Jadran Alpe Nautika d.o.o., koristi moje podatke te moje fotografije i ostale medijske sadržaje za potrebe marketinga

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Korisnik usluga osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci korisnika usluga potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

J A N Jadran Alpe Nautika d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

J A N Jadran Alpe Nautika d.o.o. zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na gdpr@kontakttours.hr

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

Dokumenti :

Informacije o obradi podataka sa webstranice
Politika pohrane podataka
Politika zaštite osobnih podataka
Politika informacijske sigurnosti