O nama

Kontakt Tours je putnička agencija koja ima zaposlene visokoobrazovane kadrove sa dugogodišnjim iskustvom u turizmu, sa sjedištem i poslovnicom u centru Zagreba, Gundulićeva br. 3. Uz klasičnu turističku ponudu ističemo da smo vrhunski profesionalci i specijalisti za skijaške aranžmane u Europi, posebno na francuskim skijalištima gdje imamo ekskluzivnu ponudu za hrvatsko tržište, kao i specijalisti za sve vrste putovanja koja izuzetno uspješno organiziramo u Hrvatskoj i inozemstvu već dugi niz godina. Kontinuirano radimo na razvoju novih i unaprijeđenju postojećih proizvoda u skladu sa načelima društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma te posvećujemo posebnu pažnju pri izboru dobavljača kao i ekološkim normama. Naša politika kvalitete usklađena je s misijom, vizijom, strategijom i ciljevima kvalitete agencije, s čime su upoznati svi naši zaposlenici koje kontinuirano stručno usavršavamo. Kontakt Tours surađuje sa provjerenim i kvalitetnim, dugogodišnjim poslovnim partnerima te uz kvalitetu, uvijek vodi računa o sigurnosti i zadovoljstvu svojih putnika.