Opće informacije agencije Kontakt Tours d.o.o.

U predugovornim informacijama i “Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane” agencije Kontakt tours d.o.o. kupac dobiva informaciju o odredištu, plaćenim uslugama, cijeni, obvezama i pravima kupca i agencije, potrebama za zdravstvenim potvrdama, vizama i sl.

1. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Prilikom rezervacije uplaćuje se 35% od ukupne cijene aranžmana, ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka usluge. U slučaju otkaza od strane putnika ili nepoštovanja datuma uplate rezervacija se automatski poništava, a uplaćeni iznos zadržava.

2. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu (osim ako nije drugačije navedeno) i izražena je za svaki objekt posebno. Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja (ukoliko nije drugačije navedeno, npr. plaćanje na licu mjesta).

U Hrvatskoj boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi iznosi od 4,00 do 8,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe zavisno o terminu i destinaciji. Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Naplaćuje se prema Općim uvjetima KONTAKT TOURS d.o.o.-a istovremeno s uplatom iznosa za smještaj.

Boravišna pristojba za smještaj u državama EU nije uključena u cijenu smještaja (ukoliko u cjeniku nije drugačije navedeno) i naplaćuje se prema cijenama za boravišnu pristojbu izraženim u važećem cjeniku, istovremeno s uplatom iznosa za smještaj.

3. SMJEŠTAJ

Ulazak u hotelske sobe / apartmane od 17:00 sati na dan dolaska, a odlazak do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluge.

Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude hotela/apartmana pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluga u svakoj su državi različiti i nisu usporedivi.

U slučaju nemogućnosti korištenja ugovorenog smještaja putnik se obvezuje da će prihvatiti drugi smještaj iste ili više kategorije. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

4. PUTNO OSIGURANJE

Potpisom ugovora i uplatom aranžmana potvrđujete da vam je preporučena uplata police putnog osiguranja: zdravstveno osiguranje (obvezno kod aranžmana s organiziranim prijevozom), osiguranje prtljage i/ili osiguranje u slučaju otkaza aranžmana. Polica putnog osiguranja od otkaza uplaćuje se prilikom rezervacije (uplate prve rate).

JAMČEVNO OSIGURANJE

U skladu sa zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju trebaju odmah kontaktirati osiguravatelja UNIQUA osiguranje d.d. Zagreb, Planinska 13a, Zagreb, tel. 385 01 6324-200 , OIB: 75665455333, polica broj 45-7002781909. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ugovora i uvjetima osiguravatelja UNIQUA osiguranje d.d. i da ih je razumio.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI


 Osiguranje od odgovornosti za štetu koju može prouzročiti putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na aranžman, ugovoreno je Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, tel. 0800 2580 , OIB: 52848403362, polica broj 1322-00051681. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ugovora i uvjetima osiguravatelja Wiener osiguranje i da ih je razumio.

Croatia Osiguranje – Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
i Dopunski uvjeti za osiguranje turista i izletnika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

5. POLITIKA KVALITETE

Putnička agencija Kontakt tours kao jedna od vodećih agencija u Hrvatskoj u segmentima organizacije školskih putovanja te zimskog turizma u Francuskoj svoj uspjeh temelji na sustavnom poboljšanju zadovoljstva kupaca te ostalih klijenata.

Kontinuirano radimo na razvoju novih i unaprijeđenju postojećih proizvoda u skladu sa načelima društveno odgovornog poslovanja i održivog turizma te posvećujemo posebnu pažnju pri izboru dobavljača.

Naša politika kvalitete usklađena je s misijom, vizijom, strategijom i ciljevima kvalitete agencije, s čime su upoznati svi naši zaposlenici koje kontinuirano stručno usavršavamo.

Sve informacije i rezervacije aranžmana možete dobiti i obaviti u agenciji KONTAKT TOURS d.o.o., Gundulićeva 3, Zagreb ili U OVLAŠTENIM AGENCIJAMA ZA PRODAJU KONTAKTOVIH ARANŽMANA.

6. OPĆI UVJETI I UPUTE

“Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane” sastavni su dio aranžmana koji se nalaze u ponudi i molimo da ih obavezno pročitate prije potpisivanja ugovora o putovanju, odnosno uplate, jer potpisom ugovora ili uplatom pristajete na opće uvjete putovanja.
Za skijaške programe točka 7. “Općih uvjeta putovanja za turističke aranžmane” – putnikov otkaz putovanja – nije važeća. MOLIMO DA SE OD OTKAZA OSIGURATE POLICOM OSIGURANJA U SLUČAJU OTKAZA aranžmana koja se uplaćuje prilikom uplate akontacije.

Informacija o mjestu i vremenu polaska autobusa odredištu, vrsti smještaja, dežurnom telefonu i drugo nalazi se na obavijesti koju dobivate prije putovanja.

Nepostojanje direktnih polazaka iz drugih gradova na skijališta nije razlog za otkaz putovanja, već putnici u tom slučaju prihvaćaju da na početak putovanja trebaju doći u Zagreb.

7. INFORMACIJE O KONTAKT TOURS-u

Kontakt tours d.o.o., Gundulićeva 3, 100000 Zagreb, Croatia
IDkod: HR-AB-01-080850306 OIB: 35001234068
Rješenje Trgovački sud u Zagrebu : MBS : 080850306 , Tt-13/10881-3
Radno vrijeme : Ponedjeljak – Petak : 10-17, Subota : zatvoreno
Agenciju ovlašteno zastupa : Tihomir Korać, direktor (voditelj poslova)
Telefoni : +385 1 4830-737, e-mail: kontakt@kontakttours.hr
Uplata na transakcijski račun agencije : Privredna Banka Zagreb: HR5023400091110666789 Raiffeisenbank Austria dd Zagreb IBAN : HR5424840081106531533 Uplata bankovnom doznakom iz inozemstva : Raiffeisenbank Austria dd Zagreb IBAN : HR5424840081106531533 SWIFT: RZBHHR2X Za nadzor nad agencijom zadužen je Državni inspektorat – turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10000 Zagreb.
Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane nalaze se u sezonskim katalozima kao i na web stranici www.kontakttours.hr

8. Obavijest o načinu podnošenja prigovora korisnika usluga


Sukladno čl.6 toč.3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. Nov. 130/7) obavještavamo korisnike usluga da prigovor na pruženu uslugu mogu dostaviti pismeno u turističkoj agenciji, poštom na adresu Kontakt tours Gundulićeva 3 Zagreb, elektronskom poštom na email kontakt@kontakttours.hr
Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku 15 dana od zaprimanja prigovora.

KONTAKT TOURS d.o.o. i njegovi zaposlenici, ne odgovorajau za eventualne pogreške u tisku kao i pri unosu na web stranicu.


Zakon o pružanju usluga u turizmu – DIO A/B

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.
Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžmane. Turistička agencija Kontakt tours u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline.
Turistička agencija Kontakt tours, ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.